Vijf Elementen en meer ...

Vijf Elementenleer

Een belangrijk onderdeel en het startpunt van mijn dienstverlening is de Vijf Elementenleer (Chinese filosofie).

​Alles is energie en verbonden: energie (chi) ontstaat door een wisselwerking tussen yin en yang en stroomt door de omgeving en de mens. Doordat de tegengestelde krachten in de natuur op elkaar inwerken ontstaan veranderingen. Hierdoor ontstaan ook de vijf fasen (Vijf Elementen) die alle dingen, mensen, dieren in de natuur doormaken. De vijf elementen zijn: water, hout, vuur, aarde en metaal.

  • De Vijf Elementen kun je koppelen aan kwaliteiten, leermomenten en karakter van een persoon.

  • Eén van de uitgangspunten is dat het lichaam bestaat uit vijf organenparen (yin- en yangorgaan) met bijbehorende emoties (positief en negatief) die weer gekoppeld zijn aan de Vijf Elementen.

  • Ook hangen de Vijf Elementen samen met seizoenen, momenten van de dag, kleuren, zintuigen en smaken.

De vormen van yoga & ontspanning (combinatie van Yin Yoga, Do-In, Chi Kung en Shiatsu) die een belangrijke plaats hebben ingenomen in mijn dienstverlening hebben hun oorsprong in de Vijf Elementenleer.

Verandering begint altijd bij jezelf