new!

nieuw!

 

release, relax & rebalance

loslaten, ontspanning & balans


Time to (re)treat yourself?
Release, relax and rebalance?
Sun, sea, cozy moments and me-time?


How does that sound?
If your eyes start sparkling, if your mind thinks: "mmm… interesting", if your body or intuition gives you a sign… in other words, if this resonates and you feel a YES! …. Then please contact  me.
Because I have something unique to share with you in Spring 2023😊


It is now possible to book your private 1-to-1 retreat in Algarve, Portugal in April, May or June 2023. 


You choose the dates, the duration and the program. Depending on y our needs and wishes we will work together on your own customised program. Tijd om jezelf terug te trekken?

Loslaten, ontspannen en (weer) in balans komen?

Zon, zee, gezellige momenten en tijd voor jezelf?


Hoe klinkt dat?

Als je ogen gaan stralen, als je hoofd denkt: "mmm.... interessant", als je lichaam of intuïtie je een teken geeft ... met andere woorden, als dit resoneert en je voelt een JA! .... Neem dan contact met me op. 

Want ik heb iets unieks om in de lente van 2023 met je te delen😊


Het is nu mogelijk om in april, mei of juni 2023 je persoonlijke 1-op-1 retraite te boeken in Algarve, Portugal. 


Jij kiest de data, de duur en het programma. Afhankelijk van wat jij wenst en nodig hebt werken we samen aan jouw op maat gemaakt programma. 


     


contact


 
 
 
E-mailen
Instagram